Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Εκδηλώσεις, επιχορηγήσεις και άλλες εγκρίσεις αναμένονται στο Δ.Σ. του ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. στις 9 /8/17


Η δημόσια τακτική συνεδρίαση θα διεξαχθεί  στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 9η Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:00 μμ .


Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  
Θέμα 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 209,55€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Τριμηνιαία έκθεση πρ/σμου Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 5ο: Εξέταση της αριθμ. 12/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΔΑΑ περί "Τροποποίηση πρ/σμου 2017 της ΚΔΕΤΠΔΑΑ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ}
Θέμα 6ο: Εξέταση της αριθμ. 13/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΔΑΑ περί εγκρίσεως της εισηγητικής έκθεσης του τροποποιημένου προϋπολογισμού της {Εισηγητής: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΔΕΤΠΔΑΑ}
Θέμα 7ο: Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυγούστου στην Τ.Κ. Στειρίου και την Δ.Ε. ΑΡΑΧΟΒΑΣ, διάθεση πίστωσης και εξουσιοδότηση μέλους του Δ.Σ. για υπογραφή της ΑΑΥ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ}
Θέμα 8ο: Ενημέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις Δ.Ε. Διστόμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 9ο: Επιχορηγήσεις συλλόγων του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
     

Σχόλια Facebook

Blog Widget by LinkWithin